Portal prawa-ucznia.pl
aktulanościsłowniczek pojęćtemat na interwencjęprawo powszechnetelefony i adresydo pobraniakontaktprawo wew. szkoły

PRAWO WEWNĘTRZNE SZKOŁY

Prawo wewnętrzne szkoły to taki przepis, regulamin, kodeks, statut, który obowiązuje tylko w danej szkole, zespole szkół, lub jego części. 

 

STATUT SZKOŁY

Najważniejszym prawem wewnątrz szkolnym jest statut szkoły, lub statut zespołu szkół o ile szkoła jest połączaona z innymi w zespół. Każda szkoła na statut, szkoła może nie mieć uczniów, nauczycieli, nazwy, budynku, ale musi mieć statut i osobę (organ) prowadzącą.

Statut szkoły jest jawny, dla wszystkich i w każdym moencie i w całości. Od tej zasady nie ma wyjątków. Obowiązek ujawnienia treści statutu szkoły na każde życzenie każdego zainteresowanego ciąży na osobie prowadzącej szkołę i na dyrektorze.

Statut określa osobe prowadzącą, wyp i rodzaj szkoły, nazwę i adres oraz  w zależności od rodzaju szkoły szereg innych ważnych rzeczy. Zwłaszcza: organy szkoły i ich uprawnienia, system kar i nagród w tym zasady skreślania z listy uczniów, prawa ucznia, zasady korzystania z telefonów komórkowych. 

Statuty szkół często mają załączniki, lub dokumenty delegowane, są to np. wewnątrzszkolne systemy oceniania, regulaminy porządkowe, plany organizacyjne,...

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Jest to przepis ustalający indywidualne dla danej szkoły sposoby oceniania uczniów. Zgodnie z WSO nauczyciel określa zasady i sposób oceniania uczniów z danego przedmiotu, dla danej klasy.

 

 

 

 


redaktor Krzysztof Olędzki

Witam na stronie portalu
prawa-ucznia.pl.


Jeśli tu trafiłeś, to prawdopodobnie ze względu na kłopoty w szkole. Zawsze możesz zwrócić się do nas o pomoc, ale pierwszymi osobami, jakie mogą Ci pomóc są Twoi rodzice. Jeśli chodzisz do publicznej (państwowej) szkoły, masz do czynienia z wieloma niepokojącymi zachowaniami. Powinieneś wiedzieć, że te sytuacje i zachowania nauczycieli w publicznych szkołach bardzo często są niewłaściwe i nienormalne. Na świecie, poza szkołą jest wielu ludzi, którzy inaczej postępują, szanują innych, są uczciwi, lojalni, brzydzą się przemocą, przymusem, kłamstwem donosicielstwem. Cenią sobie odwagę i honor. To z nich i ze swoich rodziców powinieneś brać przykład, a nie z swoich nauczycieli.

Krzysztof Olędzki

o redakcjilinkigaleria